APIA: Plata regulată aferentă campaniei 2017 va fi reluată