Consumatorii casnici trebuie să fie informații de către furnizorii de energie