Consumatorii români rămâni fideli brand-ului care greșesc față de ei