CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR

Categorie: Comunicate & Anunțuri CCIA Argeș Data: 13 iunie 2017

CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR

Convocare – 13 iunie 2017

În temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 20 și 21 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR în ziua de 15.06.2017, ora 17.00, la sediul social al Camerei din Pitești, Bd. Republicii, nr.63, jud. Argeș, pentru toți membrii cotizanți.

În caz de neîndeplinire a cvorumului stabilit de statut, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 20.06.2017, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi:

1. Modificarea/completarea Statutului CCIA Argeș;
2. Modificarea/completarea Regulamentului de Funcționare al CCIA Argeș;
3. Prezentare Activitate Semestrul I 2017;
4. Diverse.

Conform prevederilor statutare, propunerile de modificare/completare ale
Statututului și Regulamentului de funcționare se regăsesc aici: Modificări Statut și Regulament Intern CCIA Argeș, iunie 2017

Publică in rețele sociale