CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR