Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIA Argeş

Arbitraj sau Instanță de Judecată pentru rezolvarea litigiilor de afaceri?

Cel mai sacru dintre toate tribunalele trebuie să fie acela pe care părţile şi-l vor fi creat ele însele şi pe care îl vor fi ales prin bună înţelegere

Platon

a) Despre arbitrajul instituționalizat organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIA Argeș

 • ·      Oferă o judecată mai apropiată de spiritul şi cerinţele relaţiilor de afaceri.
 • ·      Este o alternativă viabilă, suplă și evoluată  la un sistem de justiție statală supraîncărcat și excesiv de formalist.
 • ·      Nu este un concurent al justiţiei statale şi nu aduce atingere domeniului acesteia.

Istoria de peste 20 de ani a Curţii de Arbitraj  de pe lângă C.C.I. A. Argeş dovedeşte că, în proporţie de peste 97%, soluţiile pronunţate de tribunalele arbitrale au fost confirmate de instanţele de control judiciar, inclusiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Conducerea este asigurată de Colegiul Curţii de Arbitraj, format din:

Dr. Florinița CiorăscuPreşedintele Curţii
Jursit Sandu NichitaVicepreședintele Curții
Av. Luminița IoanaMembru
Prof. univ. dr. av. Chelaru EugenMembru
Jurist Mircea AndreescuMembru
Notar Ion GeorgescuMembru
Jurist Marta MihăileanuMembru

b) Avantajele  judecării  litigiilor prin arbitraj:

 • Libertatea părţilor – părţile sunt libere (spre deosebire de procedura la instanţele statale):
  • – să aleagă sau nu această cale;
  • – să stabilească singure regulile şi procedura aplicabile ori să opteze pentru aplicarea regulilor Curţii de Arbitraj instituţionalizat de pe lângă CCIA;
  • – să-şi aleagă ele însele arbitrii – judecători, dintre specialiştii independenţi şi imparţiali, cu înalta probitate şi reputaţie în domeniul care face obiectul litigiului, ceea ce sporeşte încrederea părţilor şi garanţia competenţei celor care judecă litigiul; tribunalul arbitral se compune fie din cei doi arbitri desemnaţi de reclamant şi de părat, la care se alătură un supraarbitru desemnat de aceştia, fie dintr-un singur arbitru, desemnat de ambele părţi;
  • – să se înţeleagă asupra modului de suportare a cheltuielilor arbitrajului;
  • – să stabilească locul arbitrajului etc.
 • Durata scurtă în care se soluţionează  litigiile, cu costuri rezonabile – maxim 6 luni în arbitrajul intern şi maxim 12 luni în arbitrajul internaţional –  ceea ce face să nu scadă valoarea obiectului cererii de arbitrare ori să apară riscul declarării insolvenţei pârâtului în timpul procesului;
 • Confidenţialitatea
 • La dezbaterea litigiului participa numai părţile şi reprezentanţii lor;
 • Sentinţa nu se pronunţă în şedinţa publică şi se aduce la cunoştinţă doar părţilor implicate;
 • Se asigura păstrarea secretului comercial,  se evita publicitatea şi transparenţă excesivă, conservandu-se astfel reputaţia părţilor aflate în conflict.
 • Obligativitatea hotărârii:
  • – hotărârea Curţii de Arbitraj este definitivă şi obligatorie pentru părţi;
  • – ea se execută de bunăvoie, iar în caz contrar se execută silit;
  • – sentinţa arbitrală produce aceleaşi efecte şi se execută că şi o hotărâre judecătorească.
 • Judecată în echitate (beneficiile şi pierderile se suportă echitabil de ambele părţi care s-au înţeles în acest sens) şi posibilitatea permanentă a soluţionării pe cale amiabilă a diferendului -  părţile pot cere că judecată litigiului să se facă în echitate, astfel  se oferă posibilitatea de menţinere nealterată a relaţiilor de parteneriat instituite între ele.

c) Cum ajunge un litigiu să fie judecat la Curtea de Arbitraj și nu în instanțele statale?

Pentru a avea beneficiile procedurii de judecată arbitrală este suficient să se includă în contracte o clauză arbitrală de forma:

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş, în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală ale acesteia.”

Recomandăm profesioniştilor (avocaţi, consilieri juridici, oameni de afaceri etc) să depăşească  rutină de a sesiza  numai instanţele de judecată în caz de litigiu şi să se adreseze arbitrajului,  că expresie a educaţiei şi a încrederii într-o procedura legitimată legal întocmai că aceea judiciară.

LISTA ARBITRILOR

 • 1.CIORASCU FLORINITA–PREŞEDINTELE CURŢII – Doctor in drept, magistrat pensionar
 • 2.ALEXANDRU VALERIU OVIDIU – jurist
 • 3.ANDREESCU MIRCEA – consilier juridic – membru in Colegiul de Conducere al Curtii
 • 4.BACIU NICOLAE – consilier juridic, pensionar
 • 5.BĂNICĂ ADRIAN – consilier juridic
 • 6.BATRANU IOANA – magistrat pensionar, profesor universitar
 • 7.BRĂNESCU GRAŢIELA-NICOLETA – consilier juridic
 • 8.BURU ELENA-DANIELA – consilier juridic
 • 9.CĂTĂNICIU RADU-FLORIN – avocat Baroul Argeş
 • 10.CHELARU EUGEN – profesor universitar, Doctor în drept; avocat Baroul Argeş- membru Colegiul de Conducere al Curtii de Arbitraj
 • 11.COMAN ANCA-MIHAELA – avocat Baroul Argeş
 • 12.COPAE GIORGICA VALERIU – magistrat pensionar
 • 13.DANCIU AURELIA- magistrat pensionar, doctor in drept
 • 14.DRAGOMIR BOGDAN-FLORIN – avocat Baroul Argeş
 • 15.DUMITRESCU CORNELIA – magistrat pensionar
 • 16.ENE IOAN-ADI – avocat Baroul Argeş
 • 17.GEORGESCU ION – notar Public Piteşti – membru Colegiului de Conducere al Curtii
 • 18.GEORGESCU ADRIAN – avocat Baroul Argeş
 • 19.GHINESCU FLORENTINA-MONICA – avocat Baroul Argeş
 • 20.IOANA CRISTIAN – executor judecătoresc
 • 21.IOANA LUMINIŢA – avocat Baroul Argeş – Decan al Baroului Argeș- membru al Colegiului de Conducere al Curtii de Arbitraj
 • 22.IUNKER CORINA – avocat Baroul Argeş
 • 23.LEŢU MARIA-CRISTINA – avocat Baroul Argeş
 • 24.MIHĂILEANU MARTA-STELA-LIANA – consilier juridic- membru Colegiul de Conducere al Curtii de Arbitraj
 • 25.MIHĂILESCU ADRIANA – avocat Baroul Argeş
 • 26.MOICEANU ANCA – avocat Baroul Argeş
 • 27.NENU CARMEN – avocat, Profesor universitar, Doctor in drept
 • 28.NICOLESCU DRAGOS ANDREI , avocat Baroul Argeş
 • 29.OLARESCU MARIUS – consilier juridic
 • 30.PANĂ RAMONA-ELENA- avocat Baroul Argeş
 • 31.PANŢOIU DAN-IOAN – avocat Baroul Argeş
 • 32.PANŢOIU DAN-MIHAI – avocat Baroul Argeş
 • 33.PERIANU RADU-VALERIU- avocat Baroul Argeş
 • 34.POPESCU MIHAELA-CĂTĂLINA – avocat Baroul Vâlcea
 • 35.POSTELNICESCU ALIN-GABRIEL – avocat Baroul Argeş
 • 36.RADU ALEXANDRU – avocat Baroul Argeş
 • 37.SANDU NICHITA – consilier juridic, membru Colegiul de Conducere al Curtii
 • 38.URSU SANDA – magistrat pensionar, profesor universitar
 • 39.VIŞINESCU-ARDEI SORIN-VASILE – avocat Baroul Argeş