Firmele din Județul Argeș pot cere avize de forţă majoră şi pot fi exonerate de la îndeplinirea contractelor din cauza vremii extreme