Peste 200 de disponibilizaţi de pe fosta platformă ARO