Pregătirea profesională în învățământul preuniversitar, între realități și deziderate, în contextul acutizării lipsei de forța de muncă calificată în România