PROTOCOL DE COLABORARE in domeniul formării și certificării profesionale