Semnarea protocolului cu Instituția Prefectului Județului Argeș