Avize de existență a cazului de forță majoră

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş este abilitată în temeiul juridic al dispoziţiilor legale speciale instituite de Cap. 2, art. 4, lit. j) din Legea nr. 335/2007 – Legea Camerelor de Comerţ din România să emită, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de existenţă a cazului de forţă majoră.

Forţa majoră semnifică acel eveniment exterior, independent de voinţa vreunei persoane implicată în raportul juridic, intervenit după naşterea obligaţiei, imprevizibil şi insurmontabil, care face imposibilă executarea obligaţiei şi care înlătura răspunderea debitorului faţă de creditor. Trebuie precizat, încă de la început, că forţa majoră nu trebuie expres prevăzută pentru a putea fi invocată într-un raport juridic.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, epidemii.

Apariţia unui caz de forţă majoră şi, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate:

 • efectul cel mai vizibil: al exonerării de răspundere, al înlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligaţie, o datorie şi care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, că urmare a cazului de forţă majoră;
 • efectul suspendării raportului juridic afectat, deci şi al obligaţiei care a fost întârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forţă majoră.

Documentele necesare emiterii Avizului de Forţă Majoră:

 • Cerere de eliberare a avizului de forţă majoră (detalii formular) cu descrierea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor evenimentului asupra relaţiei contractuale şi argumentele juridice care atestă legătură de cauzalitate între evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul contractual.
 • Copie contract cu partenerul afectat de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, de către solicitant, în care este prevăzută clauză de forţă majoră;
 • Documente/Adrese emise de autorităţi locale sau naţionale, din care să reiasă producerea şi înregistrarea situaţiei/evenimentului de forţă majoră: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Primării, Administraţie Naţională de Meteorologie etc (în funcţie de forţa majoră reclamată);
 • Documente/Adrese care să conţină prezentarea situaţiei de forţă majoră, intervalul de producere şi efecte;
 • Planşe fotografice/înregistrări privind efectele situaţiei/evenimentului.
 • Notificare adresată partenerului contractual privind activarea clauzei de forţă majoră
 • Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind veridicitatea informaţiilor furnizate.

Pe baza acestor documente, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş emite AVIZUL de existenţă a cazului de forţă majoră.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş are competenţă exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Argeş.

Download – Cerere Forță Majoră

Tarife:

 • 200 euro + TVA – pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi
 • 300 euro + TVA – pentru întreprinderi mijlocii
 • 500 euro+ TVA – pentru întreprinderi mari şi foarte mari

Membrii CCIA Argeş beneficiază de REDUCERE pentru acest serviciu!


contact: Grațiela BRĂNESCU | 0731 031 056 | [email protected]

Publică in rețele sociale