Certificate de origine

Camerele de Comerţ sunt abilitate să emită certificate de origine, prin Legea 335/2007. Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional.

Documentele sunt completate de către exportator sau agentul său şi certificate de către un organism emitent (Camerele de Comerţ), care atestă că mărfurile de export, au fost în întregime produse, fabricate sau prelucrate într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru implementarea proiectelor finanţate prin programele de finanţare externă.

Certificatul de origine este folosit la exportul definitiv de bunuri şi atestă originea acestora reprezentând o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită ţară dacă este obţinut integral, fabricat sau prelucrat în respectiva ţară într-o proporţie semnificativă.

Membrii CCIA Argeş beneficiază de REDUCERE pentru acest serviciu!

Procedura de obţinere, termeni şi condiţii de utilizare

La eliberarea certificatul de origine, CCINA solicită exportatorului român următoarele documente:

 • completarea unui formular de cerere (pus la dispoziţie de CCINA, completat şi tipărit de exportator);
 • declaraţia de origine;
 • factura externă;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • acreditiv şi/sau contract;
 • împuternicire/delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişă tehnologică a produsului etc.

La eliberarea certificatelor de origine necesare firmelor care derulează proiecte cu finanţare externă, se solicită în plus contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi autoritatea de finanţare).

Tarife

 • 365 lei+ TVA
 • 200 lei+ TVA pentru membrii CCIA Argeș

Legislaţie incidentă:

 • Legea 335/2007 modificată şi completată;
 • Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar;
 • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar;
 • Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.

SPECIMEN CERTIFICAT DE ORIGINE – link pentru descărcare

MODEL CERTIFICAT DE ORIGINE – link pentru descărcare

Toate documentele se depun în original sau copie conform cu originalul (după caz).


contact: Simona GIUVELCĂ | 0731 031 057 | simona.giuvelca@ccia-arges.ro

Publică in rețele sociale