Departament Certificare, Avize & Analize Economice

arhiva-garantii-ccia-2
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe bunuri şi persoane, ce asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.
forta-majora-1
Forţa majoră semnifică acel eveniment exterior, independent de voinţa vreunei persoane implicată în raportul juridic, intervenit după naşterea obligaţiei, imprevizibil şi insurmontabil, care face imposibilă executarea obligaţiei şi care înlătura răspunderea debitorului faţă de creditor. Trebuie precizat, încă de la început, că forţa majoră nu trebuie expres prevăzută pentru a putea fi invocată într-un raport juridic.
certificat-origine
Documentele sunt completate de către exportator sau agentul său şi certificate de către un organism emitent (Camerele de Comerţ), care atestă că mărfurile de export, au fost în întregime produse, fabricate sau prelucrate într-o anumită ţară.
Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru implementarea proiectelor finanţate prin programele de finanţare externă.
banner-risc-partener-1920x556_eddie
Certificatul Risc Partener se bazează pe un set unitar de criterii pentru evaluarea companiilor, analizând aspecte precum: buna reputaţie, solvabilitatea, potenţialul de export, incidentele de plată înregistrate etc., fiind un instrument de credibilizare a firmelor în relaţia cu partenerii lor de afaceri.

Publică in rețele sociale