Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale

Privind propunerile de modificare a Deciziei nr. 15/2014  a CCI Arges și a Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale prin aducerea lor sub nivelul taxelor judiciare de timbru percepute de către instanțele judecătorești, cu 10%.

În ședința Colegiului de Conducere al Curții de Arbitraj din data de 29.03.2017, față de situația  neînregistrării până în prezent, a unor dosare pe rolul Curții, s-a propus, modificarea taxelor de timbru aplicate până în prezent de Curte, prin raportare la taxele prevăzute de OUG 80/2013, pentru instanțele judecătorești, care vor fi reduse cu un procent de 10%.

În calitate de Președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comert, Industrie și Agricultură Argeș, în baza prerogativelor atribuite prin Regulamentul de funcționare al acesteia (art.6 lit d ), vă înaintez propunerea Colegiului Curții de Arbitraj, pentru modificarea taxei de timbru, în vederea atragerii de dosare către Curtea de Arbitraj, astfel: taxa de timbru rezultată după aplicarea grilei prevăzute de OUG 80/2013, va fi  redusă cu 10%, rezultând o taxă mai mică decât cea aplicată de către instanțele de judecată.

Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează potrivit  OUG80/2013, astfel:

a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;

b) între 501 lei și 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;

c) între 5.001 lei și 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;

d) între 25.001 lei și 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;

e) între 50.001 lei și 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

 

Sperăm ca taxele mai mici, termenele scurte precum și procedura mai facilă să determine agenții economici să aleagă această jurisdicție alternativă.

Președintele Curții de Arbitraj

Dr. Florinița Ciorăscu

Publică in rețele sociale