Curs Inspector Protecție Civilă

Detalii curs:

Cod COR

121303

Tip program:

curs

Durată

136 ore

Preț

1.200 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

minim studii medii
Conform art. 13, pct. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș (CCIA Argeș) împreună cu SC INVESTEȘTE ÎN TINE vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice prin organizarea cursului de INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ.

Descrierea ocupației

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici nominalizaţi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice.Calitatea de inspector de protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului. Poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectorul de protecţie civilă are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă.

El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul situaţiilor de urgenţă, organizează şi conduce pregătirea profesională în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, îndeosebi a formaţiunilor de intervenţie în situaţii de protecţie civilă, precum şi instruirea în domeniu şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor din responsabilitate.

Inspectorul de protecţie civilă asigură permanent:

  • coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;
  • pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/sau a populaţiei;
  • asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor pentru situaţii de urgenţă;
  • consiliază conducerea instituţiei/agentului economic/ localităţii pe probleme de protecţie civilă;
  • coordonează activitatea de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă, precum şi organizarea restabilirii capacităţii de intervenţie a serviciului de urgenţă la încheierea misiunilor specifice;
  • are competenţe privind elaborarea/administrarea documentelor specifice activităţii de protecţie civilă şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de urgenţă ce funcţionează în localitate, instituţie sau operatorul economic în care îşi desfăşoară activitatea.

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Inspector de protecţie civilă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).


Programa de curs şi numărul de ore (136 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.


Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.


Pentru înscrieri și informații suplimentare

Grațiela BRĂNESCU

Publică in rețele sociale