Curs Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență

Detalii curs:

Cod COR

541901

Tip program:

curs

Durată

160 ore

Preț

900 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

minim studii medii
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș (CCIA Argeș) împreună cu SC INVESTEŞTE ÎN TINE vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice care au obligația să organizeze Servicii voluntare sau private pentru situații de urgenţă conform ordinului MAI nr. 96/2016, prin organizarea programului de formare profesională “Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență“ cod COR 541901.

Descrierea ocupației

Șeful serviciului voluntar/ privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal.

Cursul este avizat de I.G.S.U. și reprezină un program de specializare care ajută la întelegerea și aplicarea cadrului legal cu privire la modalitățile de intervenție pe următoarele domenii principale: incendiu, protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară, sanitară, deblocare-salvare, adăpostire, evacuare, pirotehnic și suport logistic.

Conform Legii 307/ 12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.

Unități de competență dobândite în urma participării la curs

  • instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal;
  • planificarea activitatii preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgenta;
  • stabilirea tehnicilor de interventie in situatii de urgenta;
  • analizarea situatiei la locul interventiei;
  • coordonarea activitatilor in situatii de urgenta;
  • elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta;
  • gestionarea patriomoniului serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta.

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Curs Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).


Programa de curs şi numărul de ore (160 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.


Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.


Pentru înscrieri și informații suplimentare

Grațiela BRĂNESCU

Publică in rețele sociale