Curs Servant Pompier

Detalii curs:

Cod COR

541104

Durată

160 ore

Preț

700 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

minim studii medii

Tip program:

curs

În conformitate cu Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I nr.163/2007, O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență și în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, dupa caz, numai după obţinerea unui certificat de compeţente profesionale.

Programa de curs şi numărul de ore (160) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional, după cum urmează:

  • Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
  • Desfășuarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
  • Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
  • Întreţinerea mijlocelor tehnice de intervenţie din dotare;
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
  • Aplicarea normelor de protecţia mediului.

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Inspector de protecţie civilă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).


Programa de curs şi numărul de ore (136 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.


Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.


Pentru înscrieri și informații suplimentare

Grațiela BRĂNESCU

Publică in rețele sociale