Cadru tehnic cu atribuții PSI

Cursul de specializare CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR Cod COR – 541902 este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).  Operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a ajuta cursanții în înțelegerea și aplicarea cadrului legal, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

mai multe informații