Înființări societăți comerciale

Înfiinţarea unei firme reprezintă primul pas în dezvoltarea unei afaceri. În funcţie de domeniul de activitate şi de valoarea investiţiei financiare, se alege forma juridică de organizare a activităţii economice.

Există mai multe forme juridice, de la cele mai simple, Persoană fizică autorizată (PFA), Întreprindere individuală (ÎI), Întreprindere familială (IF), la cele mai complexe, Societate cu răspunderea limitată (SRL), Societate pe acţiuni (SA). Accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare şi de autorizare a funcţionarii şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (ÎI) şi întreprinderilor familiale (IF) sunt reglementate de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru liberă iniţiativă. În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale.

Persoană Fizică Autorizată (PFA)

Persoana fizică autorizată (PFA) se înfiinţează de o singură persoană care desfăşoară activităţi economice în mod independent fără a avea posibilitatea de a angaja terţe persoane cu contract de muncă.

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 2. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;
 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

SERVICII oferite:

 1. redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;
 2. pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;
 3. depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

Societate cu Răspundere Limitată (SRL)

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea societate constituită din unul sau mai mulţi asociaţi, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale cărei obligaţiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;
 4. Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;
 5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;
 6. Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

SERVICII oferite:

 1. obţinerea rezervării denumirii firmei;
 2. redactare act constitutiv;
 3. redactare declaraţii pe proprie răspundere, pentru asociaţi/administratori;
 4. redactare contract de comodat, contract de închiriere;
 5. redactare contract de administrare;
 6. dare de dată certă;
 7. pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;
 8. depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

Societate pe Acțiuni (SA)

Societatea comercială pe acţiuni (SA) este acea societate constituită de cel puţin 2 acţionari, persoane fizice sau juridice, obligaţiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social, actionarii răspunzând numai în limita capitalului subscris. Capitalul social al societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;
 4. Stabilirea capitalului social și a participării acționarilor la constituirea acestuia;
 5. Stabilirea sistemului de administrare, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare;
 6. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății, cu precizarea cenzorilor sau auditorului;
 7. Stabilirea condițiilor de cvorum pentru adunarea generală a acționarilor.

SERVICII oferite:

 1. obținerea rezervării denumirii firmei;
 2. redactare act constitutiv;
 3. redactare declarații pe proprie răspundere, pentru acționari, administratori, cenzori;
 4. redactare contract de comodat, contract de închiriere;
 5. redactare contract de mandat;
 6. dare de dată certă;
 7. pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;
 8. depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.