Modificări acte firmă și operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului

În actele constitutive ale firmei pot interveni modificări impuse de condiţiile de desfăşurare a activităţii şi de modificările legislative. Orice modificare adusă actului constitutiv trebuie înregistrată obligatoriu în registrul comerţului. Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti.

Modificare denumire firmă

SERVICII oferite:

 • obţinerea rezervării denumirii firmei;
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.

Modificare formă juridică

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.

Schimbarea sediului social

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • redactare contract de comodat, contract de închiriere;
 • dare de dată certă;
 • verificarea și rezervarea denumirii firmei și verificarea noului sediu social, în cazul în care schimbarea sediului se face în alt județ;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate.

Modificare obiect de activitate

SERVICII oferite:

 • codificarea obiectului de activitate;
 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;
 • redactare act constitutiv;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activității;
 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

Cesiune părți sociale/acțiuni

SERVICII oferite:

 • redactare act constitutiv actualizat;
 • redactare declarație asociați/acționari;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Numire/Revocare administator

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;
 • redactare declarație asociați/acționari;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Numire/Revocare cenzori, auditori

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare declarație cenzori/auditori;
 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Majorare/Reducere capital social

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • redactare act constitutiv actualizat;
 • dare de dată certă;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.

Înființare/Desființare sediu social

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;
 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea certificatului de înscriere de mențiuni și a certificatului de autorizare a activității.