Responsabil de mediu

Cursul de specializare RESPONSABIL DE MEDIU Cod COR – 325710 este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) și se adresează tuturor organizațiilor care desfășoară activități în domeniile industrie, agricultură, comerț și servicii, cu impact asupra mediului. Pentru îndeplinirea cerinței din Legea deșeurilor 211/2011, art. 22, al. 3, acestea sunt obligate să asigure personal calificat căruia să îi atribuie responsabilități de mediu impuse de legislația în vigoare.

Scopul și obiectivele cursului sunt reprezentate de necesitatea formării unei persoane din rândul angajaților proprii în domeniul mediului care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege. Grupul țintă îl reprezintă responsabilii managementului cu atribuții și responsabilități în protecția mediului și gestionarea deșeurilor dintr-o organizație; directori; directori generali; conducători de compartimente.

mai multe informații