Servant pompier

Cursul de inițiere SERVANT POMPIER Cod COR – 541104 este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Servantul pompier face parte din personalul formațiilor de intervenție, salvare și prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență. Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii 481/2004 privind protecția civilă și OMAI 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor este necesară obținerea unui certificat de competențe profesionale ce se poate elibera numai după absolvirea cursului de servant pompier.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să dobândească cunoștințe în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor IGSU.

mai multe detalii