Tehnician pentru sisteme de dedecție, supraveghere video și de monitorizare, control acces și comunicații

Cursul de specializare TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECȚIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES Cod COR – 352130 este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) și se adresează personalului tehnic din cadrul firmelor licențiate în domeniul sistemelor de securitate, cursul este obligatoriu, în vederea obținerii  avizului din partea poliției, dar și pentru elaborarea proiectelor sistemelor de alarmare.  Persoanele care au absolvit acest  curs pot să-și înființeze firme în domeniul instalării și întreținerii sistemelor de securitate.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a oferi cunoștințele și pregătirea necesară conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

mai multe informații