Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

Cursul de perfecționare TEHNICIAN PENTRU SISTEME ȘI INSTALAȚII DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR Cod COR – 742106 este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Ocupația tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor este solicitată pe piața muncii, în vederea asigurării unei calități corespunzătoare a lucrărilor de instalare și mentenanță a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu personal calificat și care deține competența necesară în acest sens. Totodată, ocupația este necesară în vederea atestării operatorilor economici care efectuează lucrări de instalare și mentenanță a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite cursanților să dobândească cunoștințe în scopul efectuării lucrărilor de instalare, punere în funcțiune, mentenanță și service a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră în conformitate cu Legea 307/2006 și Ordinul 87/2010.

mai multe informații